Ove godine 24. januara, po prvi put u istoriji, obilježava se Međunarodni dan obrazovanja.

Potreba da se u svijetu obilježi dan posvećen obrazovanju ohrabruje i budi nadu da je društvo doseglo nivo razvoja kad prepoznaje da je jedina garancija mira i prosperiteta u svijetu, obrazovanje.Ovo je prilika da se podiže svijest javnosti o tome da obrazovanje mora biti dostupno svima u svim dijelovima svijeta bez ikakve razlike u karakteristikama nosilaca prava na obrazovanje.
S ponosom ističemo da su koalicije organizacija osoba s invaliditetom koje sarađuju u Programu MyRight u Bosni i Hercegovini takođe prepoznale važnost obrazovanja za djecu/osobe s invaliditetom. Tokom strateškog planiranja u ljeto 2018. dogovoreno je da će inkluzivno obrazovanje u skladu sa članom 24. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i aktivnije uključenje mladih osoba s invaliditetom u zagovaračke aktivnosti za prava osoba s invaliditetom biti u fokusu rada koalicija i partnerskih organizacija do 2021. godine kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti.