Svakodnevno smo svjedoci bahatosti ne malog broja vozača, koji zaustavljaju ili parkiraju automobil na trotoarima, ili zauizimaju parkirna mjesta rezervisana za osobe sa invaliditetom. Parkirno mjesto predviđeno za osobu sa invaliditetom je šire zbog pristupačnoasti invalidskim kolicima i ako osoba koja se kreće u kolicima mora da se parkira na uže mjesto javljaju se poteškoće kretanja i manevrisanja invalidskih kolica.

Kako bismo doprinijeli unapređenju saobraćajne kulture na području Tuzlanskog kantona,  u narednom periodu ćemo se fokusirati na aktivnosti vezane za osobe sa invaliditetom i učešće u saobraćaju.

Projekat „Pazi, i ja sam tu!“ podržava Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i realizovaće se na području Grada Tuzle, opštine Lukavca i Kalesije.

Planirane aktivnosti će se odvijati u dva pravca:

  1. Edukativni – Organizacija interaktivnih radionica „Osoba sa invaliditetom i bezbjednosti u saobraćaju“ (upotreba elektromotornih kolica, parking prostor i sl.)
  2. Informativni – Informisati javnost, podizanje nivoa saobraćajne kulture među građanstvom Tuzlanskog kantona; Informativni materijal – letak sa informacijama o osobi sa invaliditetom i bezbjednost u saobraćaju. Šira javnost će biti informisana i svjesna činjenice da osobe sa invaliditetom takođe ravnopravno mogu i žele učestvovati u saobraćaju.

Očekujemo vas da nam se priključite u realizaciji planiranih aktivnosti.